Regulament de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţã socialã în Biserica Ortodoxă Romană    |    Legislatie privind serviciile sociale  |


Legislatie privind serviciile sociale

• Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala pentru persoanele varstnice, republicata
• OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare
• HG nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
• Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie
• Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordinul comun al ministrului administratiei si internelor nr. 304/2004, al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 385/2004 si al ministrului sanatatii nr. 1018/2004 privind aprobarea instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
• Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ANPCA nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential
• Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ANPCA nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi
• HG nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale si a modalitatii de evaluare a indeplinirii acestora de catre furnizori
• Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ANPH nr. 205/2005 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap si locuinte protejate pentru persoane adulte cu handicap
• HG nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
• HG nr. 686/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie
• HG nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a serviciilor sociale
• HG nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 – 2013
• Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare
• HG nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost si persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor programe, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoanele varstnice
• HG nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost si persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor programe, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ANPDC nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie, precum si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
• Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ANPDC nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului
• Ordinul ANPDC nr. 289/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
• Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Republicata
• Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ANPDC nr. 14/2007 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde© 2011 Social Filantropic

Prezentare | Birouri | Programe | Asezaminte | Noutati | Donatii | Ghid legislativ | Parteneri | Contact